covid-19

Kmo-onderzoek brengt de zakelijke uitdagingen van de coronaviruspandemie aan het licht

Bibby Financial Services deed onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de kmo. De respondenten waren verantwoordelijken voor financiële beslissingen van kmo’s met 2 tot 250 medewerkers en met een gemiddelde jaarlijkse omzet tot 2 miljoen euro. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 16 juni 2020 en 22 juni 2020. In totaal hebben 318 Belgische en Nederlandse respondenten deelgenomen.  

Hier geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het rapport. U kunt ook een gratis exemplaar van het volledige rapport downloaden voor een uniek inzicht in de huidige uitdagingen van de coronacrisis binnen de kmo. 
 
Rapport downloaden

Belangrijkste bevindingen

  • Bijna drie van de vijf ondervraagde kmo’s (57%) ervaren een verlaagde omzet. Hiervan schat het merendeel (59%) een omzetdaling van 20% of minder.
  • De helft van de kmo’s (48%) geeft aan ingrijpende maatregelen te hebben moeten treffen om de bedrijfsvoering in stand te houden. Hiervan worden bezuinigen (42%), het gebruik van een voorziene buffer (34%) en een vacaturestop (28%) het meest genoemd.
  • Bijna een kwart van de kmo’s (23%) geeft aan dat het gebrek aan aanvragen de grootste financiële uitdaging is, gevolgd door stijgende algemene kosten (18%) en het genereren en onderhouden van een gezonde cashflow (16%).
  • Meer dan één op de acht bedrijven (16%) heeft naar aanleiding van de coronacrisis gebruik gemaakt van externe financiering. Men maakt voornamelijk gebruik van externe financiering door middel van een lening bij de bank (36%), steun van de overheid (36%) en een private lening (22%).
  • Ruim twee van de vijf kmo’s (44%) hebben nog geen gebruik gemaakt van externe financiering, maar denkt hier wel meer over na. De meest overwogen opties zijn overheidssteun (47%), een private lening (25%) en een banklening (23%).

In het huidige onzekere economische klimaat is de blik sterk op het mkb gericht. Om de motor van de Nederlandse economie optimaal draaiende te houden, is investering cruciaal. Een stabiele cashflow vormt de basisvoorwaarde voor groei en innovatie van een onderneming. Toegang hebben tot voldoende werkkapitaal is van vitaal belang om voorbereid te zijn op uitdagingen en efficiënt te kunnen reageren op nieuwe kansen. Economisch onzekere tijden zijn zonder twijfel uitdagend, maar tegelijkertijd hét moment om je onderscheidend vermogen als onderneming te tonen en toekomstbestendigheid te demonstreren. Rob Retèl Managing Director, Bibby Financial Services B.V

Covid-19 survey

Grootste uitdagingen in de komende twaalf maanden

De top drie grootste uitdagingen in de komende twaalf maanden voor Belgische ondernemers zijn gebrek aan aanvragen (21%), stijgende (algemene) kosten (17%) en het genereren en onderhouden van een gezonde cashflow (16%). Daarnaast maakt bijna een op de vijf bedrijven zich zorgen over of hun facturen wel betaald worden. 
Er zijn gelukkig verschillende manieren voor ondernemers om de cashflow-positie te verbeteren. Externe financiering is een financieringsoplossing die de laatste tijd sterk in opkomst is. De meerderheid van de Belgische kmo’s (63%) maakt gebruik van externe financiering of denkt hier meer over na, terwijl 55% hier voor de coronacrisis nog geen gebruik van maakte. De twee populairste vormen van externe vormen van krediet zijn steun van de overheid (32%) en een private lening (32%). Ondanks zorgen over de invloed van de coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit, gelooft bijna vier op de tien ondernemers dat de bedrijfsvoering in stand zal blijven zonder ingrijpende maatregelen te hoeven treffen, ongeacht de duur van de crisis. “Er ontstaat ruimte voor investeringen, innovatie en groei. Dat geeft hoop en bovenal vertrouwen in de toekomst,” aldus Retèl.
 
Rapport downloaden

Contact

Neem contact met ons op +32 (0) 78 48 12 51

of

Email