Waarom het nu het moment is voor KMO's om alternatieve financiering te omarmen

By Bibby Financial Services

23 apr 2020

Economische onzekerheid kan een verlammend effect hebben op bedrijven van elke omvang. Toegang hebben tot voldoende werkkapitaal is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat bedrijven voorbereid zijn op uitdagingen en efficiënt kunnen reageren op nieuwe opportuniteiten.

Het is belangrijker dan ooit tevoren dat bedrijven de waaier van beschikbare alternatieve financieringsopties overwegen en verre van gewoon een andere manier om te herfinancieren en te stabiliseren, kan Factoring groei financieren. Factoring kan een significant effect hebben op het succes van een organisatie, door de liquiditeit te voorzien die nodig is om te groeien, bij te sturen en overnames te doen, of gewoon om te helpen bij het beheren van de dagelijkse handelsbehoeften. Het biedt een flexibelere financieringsoptie omdat het toeneemt in lijn met de groei van het bedrijf.

Het kan veel bedrijven een concurrentieel voordeel bieden omdat het vertrouwen er is dat de nodige fondsen beschikbaar zijn om snel aankoopbeslissingen te nemen.  De faciliteiten met kredietverzekering kunnen ook enorm belangrijk zijn - vooral gezien het huidige zakelijke klimaat. Ze garanderen ook betaling in het geval van formele insolventie van de klant, wat voor gemoedsrust zorgt.

Als u vindt dat uw zaak regelmatig over te weinig geld beschikt omdat het vastzit in laat of onbetaalde facturen, dan kan Factoring die kloof dichten. Deze financiering kan worden aangewend voor een breed scala aan belangrijke zakelijke behoeften, zoals:

  • investeringen in infrastructuur
  • zakelijke herfinanciering
  • internationale handel
  • fusies en overnames

Veel bedrijven ervaren extreme seizoensschommelingen in bestellingen en betalingen, maar de fabriek moet blijven draaien, technologie heeft upgrades nodig en er moet het hele jaar door in nieuwe materialen en voorraden geïnvesteerd worden. Factoring helpt stabiliteit brengen in deze cyclus door werkkapitaal vrij te maken en constante investeringen in groei mogelijk te maken. Het kan ook exportactiviteiten ondersteunen. Risico-aversie – zeker voor kleinere bedrijven – betekent dat sommige zaken minder snel durven inzetten op snel groeiende markten in het buitenland dan andere.  KMO's hebben misschien niet de mogelijkheden om hun betalingen op te volgen en een gebrek aan geld vormt een belangrijke belemmering voor een succesvolle export. Hier kunnen de voordelen van het vrijmaken van geld uit uw onbetaalde facturen het vertrouwen aanzwengelen om opportuniteiten op een nieuwe markt te grijpen.

Factoring kan een geweldige manier zijn om bedrijven te helpen die geld nodig hebben om een volgende stap te zetten en wordt door velen erkend als een gevestigde en geloofwaardige vorm van financiering. De bedrijven die hun horizon verruimden en de waaier aan beschikbare financieringsmogelijkheden begrijpen, zijn het best geplaatste om optimaal te profiteren van de voordelen van alternatieve financiering.


Contact

Neem contact met ons op +32 (0) 78 48 12 51

of

Email