Kantoor

Hoe beschermt u uw bedrijf tegen wanbetaling?

KMO's verliezen jaarlijks vele duizenden Euro’s doordat klanten openstaande facturen niet op tijd of helemaal niet betalen. wanbetaling door betalingsonvermogen, insolventie of fraude vormt een groot risico voor ondernemers aangezien er vaak een veelvoud aan omzet gegenereerd moet worden om de afgeschreven facturen te compenseren. Wanbetaling verstoort de cashflow en de groei van bedrijven in het algemeen. Daarnaast kan een grote afschrijving van dubieuze debiteuren de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen.

BFS neemt het kredietrisico over door middel van een verzekeringsdekking. U weet of een klant kredietwaardig is al vorens u zaken gaat doen met de betreffende partij. Mocht uw klant onverhoopt niet kunnen betalen dan zorgt BFS voor het incasso traject en in het uiterste geval zal onze verzekeraar de facturen uitbetalen. Dit geeft u als ondernemer de zekerheid dat uw facturen te allen tijde betaald worden en daarnaast komt uw cashflow niet onder druk staan. 


transportbedrijf

Waarom kredietrisico afdekken?

Achterstallige facturen, late betalingen of non-betaling zijn de grootste risico’s van het verlenen van een handelskrediet. Zelfs als u een langdurige samenwerking heeft met uw afnemers en u kent hun betaalgedrag, kan de potentiële wanbetaling ontstaan door externe factoren zoals natuurrampen of onstabiele economische en politieke situatie in het land waarin uw handelspartner opereert. Kredietverzekering bij BFS beschermt u tegen minder voorspelbare situaties, zodat u zo min mogelijk hoeft te reserveren voor oninbare vorderingen of dubieuze debiteuren. Bovendien, fungeert de kredietverzekering als vangnet voor het concentratierisico wanneer u afhankelijk bent van uw grootste klant(en).

Wanneer u overweegt om zaken te doen met een nieuwe klant maar u heeft geen achtergrondinformatie over deze partij, kan BFS de kredietcheck voor u doen, voordat u een eerste opdracht aanneemt. Tevens wordt u tijdig geïnformeerd over de veranderingen in de kredietwaardigheid van uw klanten. Met onze kredietverzekeringsoplossing komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u veilig zakendoen in het binnen- en buitenland. 


Bescherming tegen non-betaling

Kenmerken:

 • Wij nemen het kredietrisico volledig over
 • 90% van de bruto factuurwaarde is verzekerd
 • De verzekering geldt voor al uw klanten of een selectie uit uw klantenbestand
 • Wij doen kredietchecks zodat u vooraf weet of een prospect kredietwaardig is
 • Geschikt voor betaalcondities tot 120 dagen
 • Wij verzorgen de gehele debiteurenadministratie, zodat u zich kunt richten op het ondernemen

Voordelen:

 • Snelheid: limietbeslissingen binnen 24 uur
 • Geen risico: wij beschermen uw bedrijf tegen wanbetaling
 • Omvang: 90% verzekeringsdekking van uw debiteurenvorderingen
 • Keuze: u beslist welke klanten u wilt verzekeren
 • Preventie: u kunt uw klanten monitoren en actie ondernemen voordat een oninbare schuld ontstaat
 • Flexibiliteit: wij verzekeren alle uitstaande facturen met terugwerkende kracht tot 60 dagen gerekend vanaf factuurdatum
 • Persoonlijk contact: wij staan in voor een professionele maar tegelijkertijd persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten

kantoor

De kredietverzekering is zinvol als u:

 • al eerdere ervaringen met onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren heeft gehad
 • het kredietrisico wilt minimaliseren
 • uw cashflow wilt beschermen en de financiële gezondheid van uw bedrijf wilt waarborgen
 • klanten heeft die een groot deel van uw omzet vertegenwoordigen
 • Zaken doet in het buitenland of overweegt internationale handel
 • Veilig wilt groeien 
Lees meer

Contact

Neem contact met ons op +32 (0) 78 48 12 51

of