Wat is kredietverzekering?

Wat is kredietverzekering?

Een kredietverzekering biedt ondernemingen een essentiële bescherming tegen het niet betalen van facturen. In het geval van insolventie of wanbetaling van een klant, geeft kredietverzekering snel toegang tot vervangend kapitaal zonder uw balans te schaden.

Als u met Bibby Financial Services een factoringfaciliteit afsluit, kunt u ook bescherming krijgen via onze kredietverzekeringsdiensten. Dit betekent dat wij het kredietrisico volledig overnemen, waardoor u er zeker van bent dat u altijd de betaling van uw facturen ontvangt.

Contacteer ons

Hoe beschermt u uw bedrijf tegen wanbetaling?

Hoe beschermt u uw bedrijf tegen wanbetaling?

Het KMO verliest jaarlijks vele duizenden euro's omdat klanten hun openstaande facturen niet op tijd of helemaal niet betalen. Het niet betalen door insolventie of fraude is een groot risico voor ondernemers. Wanbetaling verstoort de cashflow en groei van bedrijven. In extreme gevallen kan een groot aantal oninbare vorderingen het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen.

Wij dekken het kredietrisico door middel van een verzekeringsdekking. We voeren controles uit om er zeker van te zijn dat een klant kredietwaardig is, voordat u met hen zaken gaat doen. En mocht uw klant onverhoopt niet kunnen betalen, dan verzorgen wij het incassotraject.  Indien incasso niet mogelijk is, zal onze verzekeraar de facturen betalen.
Dit alles geeft u als ondernemer de zekerheid dat uw facturen altijd worden betaald en uw cashflow niet onder druk staat.

Lees hier wat onze klanten over ons zeggen

Waarom kredietrisico afdekken?

Waarom kredietrisico afdekken?

Achterstallige facturen, te late betalingen of wanbetaling zijn de belangrijkste risico's van het verstrekken van een handelskrediet. Zelfs als u een langdurige relatie hebt met uw klanten en u hun betalingsgedrag kent, kan dit nog steeds worden veroorzaakt door externe factoren. Natuurrampen of instabiele economische situaties in het land van uw handelspartner, kunnen van invloed zijn op hun vermogen om uw facturen te betalen.

Een kredietverzekering bij BFS beschermt u tegen deze minder voorspelbare situaties, zodat u zo min mogelijk moet reserveren voor oninbare schulden of dubieuze debiteuren.  Bovendien fungeert een kredietverzekering als vangnet voor concentratierisico's wanneer u afhankelijk bent van uw grootste klant(en).

Als u overweegt zaken te doen met een nieuwe klant, kunnen we de kredietwaardigheid voor u controleren voordat er een eerste opdracht wordt aangenomen. Ook wordt u tijdig geïnformeerd over de veranderingen in de kredietwaardigheid van uw klanten.  Met onze kredietverzekering komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u veilig zakendoen in binnen- en buitenland.

Neem contact met ons op

Bescherming tegen wanbetaling

Kenmerken:

 • Wij nemen het kredietrisico volledig over
 • 90% van de bruto factuurwaarde is verzekerd
 • De verzekering geldt voor al uw klanten of een selectie uit uw klantenbestand
 • Wij doen kredietchecks zodat u vooraf weet of een prospect kredietwaardig is
 • Geschikt voor betaalcondities tot 120 dagen
 • Wij verzorgen de gehele debiteurenadministratie, zodat u zich kunt richten op het ondernemen

Voordelen:

 • Snelheid: limietbeslissingen binnen 24 uur
 • Geen risico: wij beschermen uw bedrijf tegen wanbetaling
 • Omvang: 90% verzekeringsdekking van uw debiteurenvorderingen
 • Keuze: u beslist welke klanten u wilt verzekeren
 • Preventie: u kunt uw klanten monitoren en actie ondernemen voordat een oninbare schuld ontstaat
 • Flexibiliteit: wij verzekeren alle uitstaande facturen met terugwerkende kracht tot 60 dagen gerekend vanaf factuurdatum
 • Persoonlijk contact: wij staan in voor een professionele maar tegelijkertijd persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten

kredietverzekering

De kredietverzekering is zinvol als u:

 • al eerdere ervaringen met onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren heeft gehad
 • het kredietrisico wilt minimaliseren
 • uw cashflow wilt beschermen en de financiële gezondheid van uw bedrijf wilt waarborgen
 • klanten heeft die een groot deel van uw omzet vertegenwoordigen
 • Zaken doet in het buitenland of overweegt internationale handel
 • Veilig wilt groeien 
Lees meer

Contact

Neem contact met ons op +32 (0) 78 48 12 51

of

Email